מוצר נוסף בהצלחה
כבלי תיקשורת

כל סוגי הכבלים:
 - גידים 
 - אופטים 

תיקנים לפי הסטנדרט 

₪0.00
₪0.00
₪0.00
₪0.00